Com funcionem?

La GOAC és un moviment assembleari i autogestionari. L’harmonia del seu funcionament rau en la unitat més petita, l’equip; també, en el sentit de les Seccions, que recorden les primeres comunitats cristianes; i en els Sectors, que conviden a mullar-se dins del món obrer tot fent Seguiment de Jesús.

Quin paper hi juga la Formació?

Aquest vídeo comunica que la Formació dins la GOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica) no és una cosa teòrica, sinó un procés sistemàtic a fi de descobrir i desenvolupar la forma de pensar, sentir i actuar que Jesús ens ofereix. Tot plegat s’hi fa mitjançant el Mètode d’Enquesta i la Revisió de Vida Obrera.

Vols rebre informació de la GOAC?