opaCIEtat. Què hi està passant?

La GOAC anima a participar en la 9a. Vetlla de pregària davant del CIE de la Zona Franca.

 

Dissabte 1 d’octubre de 2022 de les 7 a les 8 del vespre
carrer E, núm. 40 de la Zona Franca. Barcelona

Les Vetlles denuncien el sofriment que pateixen les persones migrants internades en els CIE (Centre d’Internament d’Estrangers), una privació de llibertat que, a més, humilia, criminalitza i estigmatitza el conjunt de la població migrada obrera.

Cada any es refermen els compromisos d’acompanyament, de denúncia i de lluita pel tancament d’aquests Centres. A les portes del mateix CIE, s’hi comparteixen les pregàries interreligioses, la veu de les espelmes, de la música i altres arts, i en silenci s’escolten diferents testimonis, que fan ressonar aquest sofriment així com la determinació i la dignitat.

Enguany, sota el lema “opaCIEtat. Què hi està passant?”, es reclamarà major transparència i acompliment de la legalitat pel que fa a l’accés de familiars i organitzacions de la societat civil, la comunicació i relació dels interns amb l’exterior i amb els serveis que hi són al propi CIE i la investigació dels maltractaments i lesions que es poden produir al seu interior. 

La Germanor Obrera d’Acció Catòlica agraeix a l’organització la facilitació dels 3 enllaços per a:

*** la inscripció prèvia personal https://forms.gle/gGb9tUmdVNU2mWxj7

*** l’adhesió com a organització (la qual cal enviar abans del dia 23 de setembre) https://forms.gle/5m2GYRH77XbwSkUT9

*** la informació sobre el projecte de visites al CIE https://www.migrastudium.org/visites-CIE