La GOAC, que forma part de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb les Persones Migrants, dona difusió al seu comunicat previ a les eleccions del 28M

Que el nostre vot no deixi cap persona fora.

El diumenge 28 de maig som de nou cridades a exercir el vot en les eleccions municipals. A l’hora d’exercir-lo seran diversos els criteris que ens faran decidir a qui votem: la mobilitat, l’habitatge, la seguretat, els serveis socials, la neteja…  A tots aquests criteris legítims i necessaris que afecten el nostre dia a dia volem des de la Plataforma afegir-ne un que afecta a milers de persones que viuen a la ciutat de Barcelona i que no tenen dret a votar: les polítiques municipals en relació a les persones en situació administrativa irregular. És escoltant la realitat que viuen aquestes persones que demanem als partits que es presenten en aquestes eleccions els punts següents.

1- Que es continuï exigint al ministeri de l’Interior el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. El Parlament de Catalunya va fer una resolució l’any 2015, aprovada per la majoria de la cambra, en la qual s’instava a aquest tancament. També en diversos plens, l’Ajuntament de Barcelona ha manifestat la mateixa voluntat. Aquest clam compartit segueix sent un clam de justícia, i és per això que tornem a demanar amb insistència als partits que es tanqui aquest lloc d’opacitat que priva de llibertat a persones que no han comès cap delicte, i que estigmatitza i criminalitza el procés migratori.

2- La necessitat de reforçar els serveis socials actualment col·lapsats. La majoria de primeres cites al Servei d’atenció a immigrants, emigrants i refugiats (SAIER), relatives a qualsevol expedient d’estrangeria o refugi, tenen demores molt importants. Especialment greu és en el cas de l’elaboració dels informes d’arrelament. Aquests informes s’estan demorant i ja superen els 30 dies màxim que marca la llei. Aquest incompliment provoca perjudicis greus en les persones en procés de regularització, sobretot aquelles que esperen aquests informes per poder accedir a contractes i així obtenir el permís de treball.

3- Tot i reconèixer les facilitats per l’empadronament que ofereixen municipis com el de Barcelona, continuen quedant-ne fora persones que per la seva greu situació de vulnerabilitat i exclusió social no es troben ni amb els mitjans ni amb el coneixement per poder fer efectiu aquest dret. Demanem una atenció especial a aquestes persones que es troben situades entre els últims dels últims de la nostra societat.

4- Demanem també una reconsideració de l’estratègia d’allotjament d’urgència en pensions que s’ofereix des del SAIER. Cal que l’Ajuntament s’obri a treballar amb aquelles entitats que ofereixen projectes d’acollida que s’han demostrat eficaços, per bastir a mig termini una estratègia de ciutat que brindi una autèntica xarxa d’hospitalitat amb acompanyament comunitari. Creiem que una estratègia així seria més eficient en termes econòmics però també de valor social.

5- Finalment, animem l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments de l’àrea metropolitana, en el treball contra el racisme a través dels projectes existents (Observatori contra la discriminació, Estratègia antirumors…) així com també en tots aquells mecanismes de participació de les entitats de persones migrants.

Amb aquests punts, des de la Plataforma d’entitats, volem demanar també a tots els ciutadans i ciutadanes que a l’hora d’emetre el vot ho facin amb un vot que no deixi fora ningú. Pensem que malauradament moltes persones d’origen migrant en situació regular o irregular no podran votar aquest 28 de maig. És de justícia que votem pensant també en elles.

 

La «Plataforma d’Entitats Cristianes amb les Persones Migrants» és una xarxa d’organitzacions cristianes amb una funció d’observatori de la realitat social i d’intercanvi en qüestions relatives al fet migratori. Està formada per:

 Acció dels Cristians per l’abolició de la Tortura (ACAT), Acció Catòlica Obrera (ACO), Bayt- al- Thaqafa, Capellans Obrers, Càritas Diocesana de Barcelona, Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Camins (Fundació Social Escola Pia), Comunitats Adsis de Barcelona, Comunitats de vida cristiana a Catalunya (CVX), Ekumene (Centre Social Domingo Solà), Equip de pastoral obrera de Badalona, Església Protestant de Barcelona Centre, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Fundació Migra Studium, Fundació Salut Alta, Fundació Ortodòxia, Fundació Viarany, Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC- HOAC), Iniciatives Solidàries, Joventut Obrera Cristiana (JOC), Justícia i Pau de Barcelona, Mans Unides, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, Sant Joan de Déu (Serveis Socials de Barcelona), Secretariat de Pastoral Obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, Secretariat de Pastoral amb migrants de l’Arquebisbat de Barcelona, Secretariat d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona, Unió de Religiosos de Catalunya (URC).