La GOAC presenta una nova entrevista en motiu de la celebració de l’1 de maig

La Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC) presenta el vídeo “La precarietat laboral d’una jove: On queden els seus drets humans?” dins de la sèrie “Entrevistes

Aquest Primer de Maig, dediquem l’entrevista a les dones joves en situació laboral de precaritzades; a la solidaritat obrera, a la importància de no oblidar-se de ningú i d’organitzar-se per la defensa del conjunt dels drets socials i perquè els béns comuns i els serveis públics siguin de qualitat, universals i ben cuidats.

Aquest vídeo vol servir per a sensibilitzar –en clau de cultura de Pau– sobre una injusta realitat: l’allunyament dels drets humans fonamentals en l’existència de tantes i tantes joves que viuen la precarietat laboral i els acomiadaments arbitraris.