La GOAC ha celebrat el Dia de l’Acció Catòlica i l’Apostolat Seglar, amb l’AC General, en aquesta Pentecosta 2023, sota el lema “Junts anunciem el que vivim”

En el marc de la missa de Santa Maria del Mar, de Barcelona, en la diada de la Pentecosta, hem celebrat l’alenada de l’Esperit sobre el laïcat, que ens encoratja a continuar. La realitat de l’AC (especialitzada i general) és la més antiga forma de laïcat associat al servei del món i de l’Església, tal com ho recull el CVII, Christifideles Laici, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, Pla pastoral diocesà “Sortim”.

En concret, la Germanor Obrera d’Acció Catòlica anima aquelles persones laiques cristianes que senten la vocació d’escoltar el món obrer i de portar-li la Bona Nova, a viure aquesta crida amb alegria i de forma associada i comunitària.

“Senyor que acollim la teva crida a fer-te present enmig del món”

 

La GOAC…

ha participat en la processó d’entrada, tot mostrant els símbols de llur doble fidelitat (al món obrer i a l’Església) i cartells de la XIV Assemblea General.

El celebrant i el concelebrant hi han anat darrere de la cua de laics i laiques (infants, joves i adults), com a signe de “seguir l’Esperit que es manifesta en el laïcat” (EG).

 

… ha aportat aquesta monició a la 1a. Lectura (Ac 2,1-11): 

“Pentecosta obre el temps en què l’Esperit Sant ens envia a la Missió, temps de viure la fe en plenitud.

En aquesta primera lectura, hi veiem com la comunitat de persones vingudes d’arreu, que havien seguit Jesús des de Galilea fins al Calvari, s’omple del seu Esperit. Reben el seu regal, però l’Esperit ve segons la seva voluntat, i moltes vegades no com nosaltres l’esperem.

Un tronador vent els arriba “de sobte”, i és que a vegades Déu es mou de sobte!

I després arriben les llengües de foc que es posen sobre cadascun dels seus caps. La imatge del foc ens parla de purificació, crema el que es temporal i deixa sols allò que perdurarà.

Acte seguit, tots i totes comencen a parlar diferents llengües, com una manera de comunicar, miraculosament, l’Evangeli en diversos idiomes.

Jesús és a la comunitat de creients perquè el seu Esperit hi és, i gràcies a Ell seguim «lluitant». Des de l’Acció Catòlica i des dels moviments especialitzats, com ara la GOAC, volem fer present el Regne de Déu enmig del món; un món divers, migrant, sofrent…”

 

… ha ofert els símbols que defineixen el moviment de la germanor obrera:

 Aquesta bossa senegalesa està guarnida amb el ‘logo’ de la GOAC i ens parla del sentit universal i no tan sols local de la nostra missió; conté tots els elements del logotip: els llibres ens parlen de la importància de la Formació; el bolígraf, d’una Formació que pren nota de la vida de les germanes i germans de treball, n’aprèn, així com de la constància del martell i de la recerca de les claus de l’Evangeli (clau anglesa); la creu n’és el símbol central, ens crida a fer un bon seguiment de Jesús, que dona la vida per nosaltres i ressuscita…

 

Tant la preparació com la celebració han estat una benedicció. Agraïm d’allò més l’acollida i la invitació a continuar-hi. En acabat, vam compartir entre l’AC General i la GOAC publicacions i mútues abraçades. Volem destacar també les paraules de reconeixement i d’estimació del rector, el teòleg Salvador Pié, vers el nostre primer militant, en Guillem Rovirosa i Albet; tots dos es van conèixer a Montserrat.