La GOAC, amb el conjunt del Moviment Mundial de Treballadors Cristians, recorda el Dia Internacional del Migrant i el Refugiat

El diumenge 18 de desembre celebrem el Dia Intenacional del Migrant i el Refugiat.

 

La Germanor Obrera d’Acció Catòlica (la GOAC) difon, com cada any, el comunicat de l’MMTCper aquesta important diada, i renova la seva denúncia i el seu compromís a favor de la fraternitat mundial; per tant, a favor de l’erradicació de les greus injustícies que els poders cometen contra les persones migrants i refugiades.

MISSATGE DEL DIA DEL MIGRANT
18 DE DESEMBRE DE 2022
VIURE LA FRATERNITAT UNIVERSAL AMB LES PERSONES MIGRANTS I REFUGIADES

Les migrants i refugiades són explotades i discriminades als seus llocs de destinació. Cal promoure el desenvolupament sostenible i assegurar la dignitat de tots els éssers humans, tot incloent els migrants. El 2022, més de 100 milions de refugiats arreu del món (segons ACNUR) s’han vist forçats a fugir de casa seva, a fugir de les seves pors a causa de la persecució i la violència provocada pel conflicte i la guerra civil. El 2021, el nombre de sol·licitants perquè se’ls reconegués la seva condició de refugiat al Japó va ser de 2.413. Com a resultat del procediment de reconeixement de la condició de refugiat, a 654 estrangers se’ls va permetre residir al Japó. D’aquests, només a 74 se’ls va reconèixer aquesta condició, i a 580 no, però se’ls va permetre romandre al país per raons humanitàries. A finals de juny de 2022, el nombre de residents estrangers al Japó va assolir els 2.961.969.

A més, des del 12 d’octubre de 2022, unes 2.000 persones van ser evacuades al Japó per la invasió de Rússia a Ucraïna, 400 de les quals eren menors de 18 anys. El govern japonès anomena les persones que han fugit d’Ucraïna “persones desplaçades” per distingir-les de les refugiades. “Les persones desplaçades són acceptades temporalment com a mesura extraordinària, i no són “refugiades regulars” segons la Convenció del Refugiat o la Llei de Control d’Immigració. El govern del Japó s’ha mostrat poc inclinat a acceptar els refugiats. En comparació amb Europa i els Estats Units d’Amèrica, el nombre de persones reconegudes com a refugiades al Japó ha estat molt baix, però, aquesta vegada, encara que no hagin estat reconegudes com a tals, s’estan embarcant en un nivell de protecció per als ucraïnesos sense precedents.

Als migrants i refugiats se’ls hauria de tractar amb respecte i amb dignitat. Creiem que cal cuidar que no se separin les famílies, que se’ls protegeixi del risc del trànsit de persones, i que puguin viure amb tranquil·litat. Quins són els riscos a què s’enfronten quan tornen als seus països? El Japó no els hauria de deportar sense un examen nacional.

Al Japó hi treballen molts estrangers. Recentment, ha augmentat el nombre de tècnics en pràctiques. El seu principal objectiu és promoure la cooperació internacional a través de la transferència de competències, tecnologia o coneixement a les regions empobrides mitjançant el desenvolupament de recursos humans. Com que el propòsit és la transmissió de competències, els tècnics en pràctiques han de tornar al país després de 3 o 5 anys.

El programa de formació de tècnics en pràctiques per a estrangers ha estat fortament criticat per la comunitat internacional com un planter de trànsit de persones i un sistema d’esclavitud. A molts d’ells no se’ls té en compte la seva dignitat com a éssers humans i són tractats com a mà d’obra barata. L’Església Catòlica al Japó manté amb regularitat una línia de consulta amb grups de suport.

Moltes de les consultes tenen a veure amb els acomiadaments, el retorn forçós, la violència, l’abús verbal, l’embaràs i el part. Aquests tècnics no són mà d’obra d’un sol ús. Són joves importants i éssers humans responsables del futur.

L’arribada de persones diferents, que procedeixen d’un context vital i cultural diferent, pot ser un do, perquè “les històries dels migrants també són històries de trobada entre individus i cultures. Per a les comunitats i societats a les quals hi arriben són una oportunitat d’enriquiment i desenvolupament humà integral de tothom”. És per això que “demano especialment als joves que no caiguin a les xarxes dels qui volen enfrontar-los a altres joves que arriben als seus països, tot presentant-los com a éssers perillosos i com si no tinguessin la mateixa inalienable dignitat de tot ésser humà” (Fratelli Tutti 133, “Les ofrenes recíproques”).

Ens preocupa la situació a Ucraïna, que continua envaïda, i els delictes d’odi al Japó, (actes motivats per discriminació i odi racial, religiós, etc.).

Esperem que aquest sigui el temps per seguir Crist i treballar per la pau al món.

L’Acció Catòlica Obrera del Japó continua treballant amb els sindicats i altres grups civils per a protegir els drets humans dels treballadors japonesos i dels tècnics en pràctiques estrangers que estan en una posició vulnerable a la societat japonesa d’avui, sota l’eslògan de “Ser proïsme per als qui més necessiten ajuda”. I estem intentant caminar amb els treballadors estrangers com a companys de feina que viuen junts i són veïns de la nostra
comunitat.

Nosaltres, l’Acció Catòlica Obrera del Japó, ens agradaria seguir buscant l’Evangeli a les nostres vides i treballar en solidaritat amb el Moviment Mundial de Treballadors Cristians.

Missatge escrit per l’Acció Catòlica Obrera del Japó

PREGÀRIA
Senyor, fes-nos portadors d’esperança,
perquè on hi hagi foscor regni la teva llum,
i on hi hagi resignació reneixi la confiança en
el futur.
Senyor, fes-nos instruments de la teva justícia,
perquè on hi hagi exclusió, floreixi la
fraternitat, i on hi hagi cobdícia, floreixi la
comunió.
Senyor, fes-nos constructors del teu Regne
juntament amb els migrants i els refugiats
i amb tots els habitants de les perifèries.
Senyor, fes que aprenguem com de bell és
viure com a germans i germanes. Amén.
Roma, Sant Joan del Laterà, 9 de maig de 2022
PAPA FRANCESC