La Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC) presenta la 3a. entrevista

Aquest mes de març, l’entrevista està dedicada al 8M. Per tant, al Sector de Dones de la GOAC i als Sectors de Dones del conjunt de l’HOAC, a Alcem la veu, i a la presentació del llibre «Revuelta de las mujeres en la Iglesia. Alcem la veu».

La primera entrevista va ser feta a Franche Poggi de SINDILLAR per part de diverses goacistes. La segona, a Gabriela Serra Frediani d’OBSERVA, per part de l’equip Karma.

En aquesta ocasió, l’equip Crisol ha fet el servei de formular les preguntes a la nostra companya Pilar Calle Humanes.

Pili pertany a la comissió permanent d’Alcem la Veu i al Sector de Dones de la GOAC. Ella és una de les constructores d’una Església on la igualtat, la justícia i la cura de la casa comuna esdevinguin costum.