La Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC) presenta el vídeo “Un llibre i una assemblea en diàleg”, dins de la sèrie “Entrevistes”

S’acosta la celebració de la XIV Assemblea General de l’HOAC i la GOAC presenta l’entrevista de l’equip “Sant Boi” al Berchmans Garrido Pérez.

Un dels equips de la Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC) entrevista en Berchmans Garrido Pérez. Ell va ser membre de la Comissió Permanent de l’HOAC en un moment clau de preparació de la propera Assemblea General, així com del naixement del llibre «Salir mejores», realitzat entre Cristianisme i Justícia i l’HOAC.

A l’entrevista trobareu els punts de «diàleg» harmònic entre el llibre i bona part de les anàlisis i reptes de l’Assemblea davant la realitat social local i mundial. Tot plegat, des del quefer eclesial i obrer de la GOAC.

L’entrevista núm. 6 està dedicada fonamentalment al quefer comunitari “goacista” de defensa dels drets socials i d’allò públic tan necessari perquè hi hagi justícia social.