Feministes creients presenten les conclusions del Sínode de dones al Vaticà

Una delegació internacional del Consell De Dones Catòliques, la xarxa global que reuneix més de 60 organitzacions catòliques de dones, va presentar aquest passat dimarts 4 d’octubre les conclusions del procés del Sínode de Dones al Vaticà. La delegació va entregar el document a la subsecretària pel Sínode dels bisbes, Nathalie Becquart.

L’informe afirma que “tot i les nostres diferències, la plena participació de les dones a l’Església institucional i en la vida sacramental és l’únic signe efectiu que els líders d’ella estan compromesos a construir veritablement una Església sinodal”.

Quan les dones al voltant del món parlen de la seva experiència d’Església, el terme més utilitzat és “frustració”. Les dones estan frustrades per “l’abús de poder, el clericalisme, la discriminació, el sexisme i la por que experimenten a l’escenari eclesial”, expressen des del Consell de Dones Catòliques. Tot i això, l’informe constata que a moltes parts del món la frustració és només la superfície. L’informe subratlla que les formes amb què l’església tracta les dones, així com la cultura de supremacia masculina, condueixen a la violència de gènere i a l’abús sexual i espiritual a la societat i a l’Església.

L’informe també explora les formes com les dones de tot el món articulen una comprensió àmplia de la vida sacramental. Emfatitzen repetidament que l’Església ha d’aprofundir en el llenguatge del diví i en les metàfores, de manera que cap persona, independentment del seu gènere o identitat sexual sigui exclosa.

L’INFORME DEL CONSELL DE DONES CATÒLIQUES RECULL LA “FRUSTRACIÓ PER L’ABÚS DE PODER I EL CLERICALISME”

A més, les dones demanen a l’Església que desenvolupi una “sacramentalitat de la cura”, perquè els cristians i cristianes puguin respondre millor a les desigualtats sense precedents i puguin abordar de manera proactiva la devastació de la Terra a causa del canvi climàtic.

L’informe conclou amb una reflexió sobre com les dones catòliques es mouen en la tensió entre resistència i esperança. Per a moltes dones s’ha tornat massa difícil participar en una institució que s’aferra a estructures injustes. El Consell de Dones Catòliques constata que les dones de tot el món estan iniciant noves formes “de ser Església”, generant comunitats que són inclusives i enfortidores de la vida. En la fe, les dones encara mantenen l’esperança d’aconseguir la igualtat, la dignitat i la plena pertinença a l’Església.

Des del març al juny del 2022, el Consell de Dones Catòliques va coordinar la reflexió, el discerniment, la pregària i la reflexió amb dones de diferents contextos. Aquest treball es va posar en comú a cinc trobades d’escolta internacionals.

Els cinc eixos tractats han estat: la situació de les dones a l’església; poder i participació; estructures i transparència; vida sagramental; i resistència i esperança. El consell posa una atenció especial a incloure la rica diversitat d’opinions, contextos, cultures, somnis i patiments de les dones arreu del món. Afirma que no hi ha una única “veu de la dona”, sinó que les dones són protagonistes del camí sinodal.

A mesura que l’Església global continua en el camí sinodal, el consell insta els líders de l’Església, no només a escoltar les veus de les dones sinó a transformar tots els processos d’elecció i presa de decisions per incloure les dones “en peu d’igualtat”.

L’11 d’octubre membres de la Coordinadora Alcem la Veu van portar al registre del bisbat de la Diòcesi de Barcelona les conclusions del procés del Sínode de Dones.