En record d’en Jesús Renau Manén sj

Ahir 16 de desembre, va morir el jesuïta Jesús Renau Manén, qui havia estat consiliari dins de la GOAC de l’any 1985 al 1988.

Quan es va inaugurar el Concili Vaticà II, Jesús Renau tenia 28 anys. A ell, com a la seva generació, li va correspondre l’aplicació de la renovació conciliar.


Des d’aquestes línies la GOAC d’avui dia li vol agrair el seu acompanyament espiritual, el seu caràcter optimista i la seva amistat encoratjadora. Així mateix, l’entrega de l’existència a un treball pastoral amb constants aportacions a la persona humana i a l’àmbit social: a la joventut, a les parelles, al poble gitano, a la Revisió de Vida Obrera, al diàleg interreligiós…


Als moviments i col·lectius de la Pastoral Obrera i a la Fundació Centessimus Annus i altres entitats compromeses en la lluita per la justícia social, els hi va lliurar el quadern «Un salari que correspongui a la dignitat humana i al bé comú (Reflexió sobre el salari des de la doctrina social de l’Església)»:


https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/col_v_cat_6.pdf


L’1 de juny de 2020, l’HOAC publicava a l’apartat central de la seva revista «Noticias Obreras» (Tema del mes) un resum de l’estudi «El treball en temps de pandèmia». Els autors d’aquest text són Renau i l’economista Francisco Ferrer, tots dos de l’Equip d’economia de Cristianisme i Justícia – Barcelona: 


https://www.noticiasobreras.es/author/jesus-reanu/


Així doncs, Jesús Renau Manén és als cors agraïts de les persones que formen la Germanor Obrera d’Acció Catòlica. Ell està ara gaudint de la vida plena de Déu i en comunió amb totes les persones santes. Descansi en pau.