Dilluns 27 de febrer

59è aniversari de la mort d’en Guillem Rovirosa i Albet i de Tomás Malagón Almodóvar