Avís Legal

 

Primer.- Llei de Serveis de Societat de la Informació

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i de la Directiva Europea 2000/31/CE, s’informa que el presente lloc Web pertany a l’«HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA» (d’ara endavant HOAC, en català GOAC) amb NIF R2800605D i domicili social al CARRER ALFONSO XI, 4-4º, 28014, MADRID, inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 013538


Segon.- Objecte de la pàgina web

 

Als efectes del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, d’ara endavant LSSI, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el propietari del domini referenciat, us informa que la finalitat de la Pàgina Web és publicitària i informativa de les activitats i fins de la Fundació. S’hi donen a conèixer les Àrees d’intervenció i les persones a les quals aquesta intervenció va dirigida principalment, per al coneixement d’aquestes.

 

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar i sol·licitar informació sobre les activitats de l’associació mitjançant el formulari de contacte del lloc web o del telèfon 91 701 40 80

 

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús del portal.

 

Tercer.- Condicions de accés de l’usuari

 

L’usuari s’obliga a fer servir la informació continguda en aquest lloc d’Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, no realitzant cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats.

 

L’usuari de la pàgina web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida, si bé la GOAC es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal als usuaris registrats.

 

L’usuari respondrà davant de la GOAC o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

L’accés al Portal és gratuït, només l’usuari ha de fer front a les despeses derivades del cost d’accés a la Xarxa.

 

No obstant això, alguna part del Portal pot suposar l’accés a serveis de pagament, cosa que s’indicarà abans d’accedir-hi.

 

Quart.- Limitació de responsabilitat

 

Per bé que els responsables del portal posen tot el seu interès que els continguts propis del Portal o de tercers inclosos en aquest, estiguin lliures de qualsevol error, el titular del Portal no es responsabilitza ni n’assegura la veracitat, idoneïtat ni de les conseqüències que es produeixin per l’ús d’aquests.

 

El titular del Portal no es responsabilitza per l’existència de virus o qualsevol altre element equivalent, l’usuari és l’únic responsable de proveir-se dels mecanismes necessaris per evitar la verificació de danys als seus equips o sistemes d’informació.

 

La GOAC no assumeix cap tipus de responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús del lloc web, i, en particular, pel següent:

 

  1. L’existència de qualsevol error en l’accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i el seu funcionament, sigui quin sigui l’origen, qualsevol element nociu, o la intervenció d’un tercer, així com: caiguda del servidor, actualització i precisió de les dades, tasques de manteniment, insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització del servei ofert, etc.
  2. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al lloc web o als seus continguts.
  3. La manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat del lloc web o dels seus continguts. 
  4. La possible manca d’adequació a finalitats o compliment d’expectatives que poguessin generar el lloc web o els continguts.

 

Cinquè.- Propietat intel·lectual

 

La informació usada i desplegada en la web, inclosos el programari, gràfics, il·lustracions, noms, logotips i marques, és propietat de la GOAC, i està protegida per les Lleis Internacionals de Propietat Intel·lectual i Industrial i especialment pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

 

Queda prohibit copiar, modificar, crear una obra derivada, invertir la concepció o la unió o de qualsevol altra manera intentar trobar el codi font, vendre, atribuir, subllicenciar o transferir de la manera que sigui tot dret referent als programes informàtics. A més, està igualment prohibit modificar el programa informàtic o utilitzar versions modificades dels programes i, sobretot, quan es faci per (sense que aquesta enumeració sigui limitadora) obtenir un accés no autoritzat al servei i accedir al lloc web per un altre mitjà que l’interfície proporcionat per GOAC.

 

Sisè.- Enllaços al Portal

 

Es permet la introducció d’enllaços al portal, però aquests han d’apuntar directament a la pàgina inicial de manera completa. Per establir qualsevol altre tipus d’enllaç, l’interessat haurà de comptar amb l’autorització per escrit dels administradors del Portal.

 

Queda prohibit terminantment, independentment del tipus d’enllaç que es faci al Portal, establir marcs, frames o qualsevol altre mecanisme que permeti la visualització dels continguts a través d’un altre lloc diferent del Portal.

 

Setè.- Ús del lloc web

 

Amb els límits establerts a la llei, l’usuari assumirà tota mena de responsabilitat legal derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la pàgina web, com pot ser:

 

  1. a) usar qualsevol dispositiu, programari, virus, malware, o rutina para interferir o intentar interferir el bon funcionament del lloc web, 
  2. b) l’ús de “phishing”, o suplantació de la identitat d’altra persona actuant en el seu nom, 
  3. c) l’ús de la pàgina web per publicitar-se a través de la presència de links, màrqueting en línia o qualsevol altre mitjà que pogués suposar l’ús de publicitat fraudulenta, 
  4. d) La publicació de qualsevol contingut que resulti amenaçador o violent.

 

Vuitè.- Consentiment i Fur

 

L’usuari està d’acord amb les condicions descrites i assumeix qualsevol tipus de responsabilitat legal si incomplís els termes aquí descrits, per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del Portal, les parts renuncien a qualsevol fur legal expressament, sent el fur competent els Tribunals i Jutjats de Madrid (Espanya).

 

Novè.- Vigència de les condicions d’ús

 

Les presents condicions d’utilització del Portal tenen caràcter indefinit.

 

Això no obstant, la GOAC es reserva el dret a modificar de manera unilateral aquestes condicions quan ho consideri oportú. Qualsevol modificació entrarà en vigor en el moment en què sigui publicada a la pàgina web inicial del Portal.