Són més de 75 anys d’un moviment apostòlic de treballadors i treballadores, de trobada entre l’Església i el món obrer