La GOAC s’uneix a la campanya perquè els ajuntaments no neguin l’empadronament a cap persona  Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els qui pateixen pobresa, vesteix el qui necessiten roba. No els defugis, que són persones germanes teves.......